Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) hagyományteremtő céllal először rendez tudományos konferenciát az áldozatvédelemről 2019. február 18-án.

    Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) hagyományteremtő céllal először rendez tudományos konferenciát az áldozatvédelemről 2019. február 18-án. A rendezvény szorosan kapcsolódik az OBH “Tanúgondozás és áldozatvédelem országos programjához”, amelynek fókuszában a tárgyalásra idézett… Bővebben…

Trócsányi László igazságügyi miniszter hágai látogatása

  Trócsányi László igazságügyi miniszter 2018. október 19-én Hollandiába látogatott, ahol tárgyalásokat folytatott Ferdinánd Grapperhaus holland igazságügyi és biztonsági miniszterrel.   Trócsányi László tájékoztatta holland partnerét arról, hogy Magyarország megsemmisítési keresetet nyújtott be… Bővebben…

Megújította stratégiai partnerségi megállapodását az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME).

  Megújította stratégiai partnerségi megállapodását az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). A közös munka folytatását rögzítő szerződést október 3-án írta alá dr. Handó Tünde, az OBH elnöke és Fülöp… Bővebben…

Részleges megállapodás az MTA és az ITM között

  2018. szeptember 12-én az MTA szakértői munkacsoportja fogadta az ITM szakértőit, hogy a kutatóintézet-hálózat zökkenőmentes működésének jogi-gazdasági hátteréről egyeztessenek   Részleges megállapodás az MTA és az ITM között A megbeszélésen született megállapodások… Bővebben…

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye – a Közigazgatási Felsőbíróság jövőbeli felállításáról.

  Az Alaptörvény hetedik módosítása 2018. júniusában megteremtette az önálló közigazgatási bíráskodás visszaállításának alapját, valamint rendelkezett a Közigazgatási Felsőbíróság jövőbeli felállításáról. Az Igazságügyi Minisztériumban az Alaptörvény módosítására irányuló javaslat benyújtását követően haladéktalanul megkezdődött… Bővebben…

Egyszerűbbek lehetnek a keresetlevél nyomtatványok

I. – Az új Polgári perrendtartással összefüggő keresetlevél nyomtatványok rövidebbé és közérthetőbbé tétele a célja annak a javaslatcsomagnak, melyet augusztus elején terjesztett elő az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az Igazságügyi Minisztériumnak. Az… Bővebben…

Szakértői bizottságot állít fel az igazságügyi miniszter

  A magyar jogrendszer a legfontosabb anyagi és eljárásjogi kódexeink elfogadásával megújult. Elismerés illeti a jogalkalmazókat, hogy az új kódexek alkalmazása, az ítélkezés színvonalának emelése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek.   A nagy… Bővebben…

Az áldozatsegítésről tartanak konferenciát Budapesten

Az áldozatsegítésről tart kétnapos konferenciát az Áldozati Jogok Európai Hálózata (European Network on Victims’ Rights, ENVR) Budapesten 2018. április 24-én..   A keddi zárónapon Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós és… Bővebben…

Bírói függetlenség az állampolgári bíróság iránti közbizalom alapja!

  Az igazságügyi érdekvédelem területén ma még nem ismert, hogy a jogkereső állampolgárok számára mit tartogat az új perrendtartás, az új elektronikus eljárások tömkelege. Ügyfelek gyakori panasza, hogy jogsérelmeikhez nem találnak hozzáértő ügyvédet,… Bővebben…

Jog 2018, per 2018 – Ügyfelek számára új időszámítás, a jogvédelem a bírói gyakorlattól függ!

A jogalkotás szándéka a megfogalmazott szakmai anyagok alapján ismert. Egyetlen a biztos pont az ügyfelek, a magyar társadalom számára – új időszámítás a perek világában.   Jogesetek tükrében évtizedes  idősávban megállapítható, minél távolabb… Bővebben…

Kisértékű perek megoldásában segít a Kúria konzultációs testülete

  Kisértékű perekkel kapcsolatos jogalkalmazási problémákkal foglalkozó konzultációs testületet hozott létre a Kúria elnöke.   A kizárólag bírákból álló szakértői csoport befejezte munkáját, célja az volt, hogy állásfoglalásokat dolgozzon ki a bíróságok által… Bővebben…

Tiltott személyes adat kezelését írnák elő a pénzmosási bejelentéssel

  A NAV Pénzügyi Ellenőrző Információs Irodája (PEII) – nem részletezett okokból – a korábban papíralapon, 3000 forint illetékbélyeg kíséretében, a már bejelentett “kijelölt személy” nevét és beosztását ismételten bejelentetné. A kijelölt személyhez… Bővebben…

A Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elfogultsága a devizahiteles probléma tisztességes megoldásának az akadálya

  A devizahitelek törlesztéséhez, illetve forintosításához szükséges devizamennyiséget az MNB piaci árfolyamon értékesítette a bankok számára, mely során a jegybankban több százmilliárd forint árfolyamnyereség keletkezett, ezért sem vitatható, hogy az MNB “gigantikus” nyeresége… Bővebben…

A szervezet újfent hangsúlyozza, hogy nincs mit titkolnia

  A szervezet újfent hangsúlyozza, hogy nincs mit titkolnia: gazdálkodása és tevékenysége teljesen nyilvános, bárki évekre visszamenően megnézheti, kiknek, milyen összegű támogatásával, milyen programokon dolgoznak.   A TASZ továbbra is rendszeres támogatásra buzdítja… Bővebben…

Az Európai Bizottság a VOLÁN Egyesülés beadványát is figyelembe vette az Ausztria elleni kötelezettségszegési eljárás megindításakor

A VOLÁN Egyesülés hivatalos értesítést kapott arról, hogy az Európai Bizottság ún. kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen azon osztrák jogszabály miatt, amely az Ausztrián áthaladó gépjárművezetők bérét az ausztriai minimálbérhez igazítja.   Az… Bővebben…

A közigazgatási perrendtartásról tárgyalt Trócsányi László

Trócsányi László igazságügyi miniszter 2017. január 30-án megbeszélést folytatott Rómában Alessandro Pajno-val, az Államtanács elnökével.   Az olasz államtanács a közigazgatási bíráskodás legfelsőbb szerve, hatásköre kiterjed többek között a közhatalmi aktusok felülvizsgálatára és… Bővebben…

Szakmai egyeztetés a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületével

Az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének (MKBE) képviselőivel folytatott szakmai egyeztetést 2016. szeptember 12-én. A felek áttekintették az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtésére irányuló elképzeléseiket. Dr. Vízkelety Mariann  államtitkár ( fotó: Véssey… Bővebben…

A Kúria joggyakorlat-elemző munkája hasznos ügyfélnek, bíróknak, ügyvédeknek!

Magyarországon a jogkereső emberek számos területen és ügycsoportban az ítélkezési gyakorlat nagy szórását élik meg. A Kúria jogegységi döntései a mindennapok szakmai munkájában, de a laikus tájékozódásban is értékesek. A jogvédelem oldaláról tekintve,… Bővebben…

Az Országgyűlés elé került az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet

Az Igazságügyi Minisztérium benyújtotta az Országgyűlésnek az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) és a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló tervezetet 2016. szeptember 23-án.   A kormány már megalakulásakor, 2014-ben meghirdette az eljárásjogok reformját, mert célja… Bővebben…

Szemben azzal a téves értelmezéssel…….Az Igazságügyi Minisztérium közleménye

Szemben azzal a téves értelmezéssel, amely szerint Ausztria Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága általános értékítéletet mondott volna a magyarországi menekültügyi rendszerről és ellátásról, az osztrák fórum csupán egy alsóbb fokon, egyedi ügyben meghozott döntést helyezett… Bővebben…

Berke Barna a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén

Berke Barna európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár képviselte hazánkat a Bel- és Igazságügyi Tanács 2015. július 9-10-én Luxemburgban tartott informális ülésén.     A találkozón az államtitkár a gyermekjogok védelmének fontosságát hangsúlyozta.… Bővebben…

Kötelező egyeztetés, kötelező mediáció a képmás körüli jogvitákban

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész) Az igazságügyi miniszter 2015. február 9-én nyújtotta be az Országgyűléshez a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítását, amelyet a Kormány 2015. január 14-én fogadott el… Bővebben…

Az Igazságügyi Minisztérium büntetőfeljelentést tesz a végrehajtói kamaránál végzett audit alapján.

Az Igazságügyi Minisztérium felügyeleti jogkörében eljárva a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara teljes körű átvilágítását és működésének auditálását rendelte el.   A jogi és pénzügyi auditorok a jelentésüket elkészítették és átadták a Tárca részére.… Bővebben…

A piaci igényekre készít fel a mediátorképzés

A Novum Mediátor Akadémia tervei szerint idén nyáron augusztus 11. és 16. között indítja el rendkívül intenzív alap mediátor képzését. A mediátorképzés olyan problémamegoldó, segítő, emberközeli és érzékeny szakma előtt nyitja meg az… Bővebben…

Kevés a szakértő – az ombudsman egyes eljárások elhúzódásának hátteréről

Kevés a szakértő, szakmai protokollok hiányoznak, a szakértői névjegyzék nem ad elegendő információt a jogalkalmazók számára – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Az ombudsmannak több panaszos is sérelmezte, hogy elhúzódnak a rendőrségi… Bővebben…

Az Európai Unió Bírósága a C-288/12. Bizottság kontra Magyarország

Az Európai Unió Bírósága a C-288/12. Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy Magyarország nem teljesítette a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995.… Bővebben…

JPVK Panasziroda és Vitarendezési Központ – Ha az ügyfél panaszos…

Hibás teljesítések, nem kellő gondossággal végzett megbízások, elmaradt beadványok, túl gyors és kíméletlen végrehajtások – ki ne hallott volna róluk!?     Egy új lehetőség a magyar ügyfelek előtt ” Ha már elment… Bővebben…

Az Igazságügyi Minisztérium támogatja az OBH javaslatát

Az Igazságügyi Minisztérium támogatja az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH) a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslatra vonatkozó módosítási javaslatait.   A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló… Bővebben…

Hol a tisztelet az ügyfelek iránt? Botrányos családrombolás és vagyoni hátrányok okozása egyes végrehajtók gyakorlata miatt!

Tisztelettel fordulunk Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez, hogy vessen véget a jogi anomáliáknak a végrehajtások területén. Ma Magyarországon valótlan követelések (jogalap nélküli) követelések kerülnek indokolatlanul végrehajtásra a magyar ügyfelek kárára!   Kérjük, hogy… Bővebben…

Tájékoztató a Kúria határozatáról: különadó megállapítás tilalma az Alkotmánybíróság határozata alapján

Kfv.VI.35.595/2012. A perbeli ügyben a felperes kezdeményezésére indult adóigazgatási eljárás, ugyanis vitatta a munkaviszonya megszüntetésére tekintettel megállapított juttatásából fizetendő különadó jogalapját. Kérelmét az adóhatóság és az első fokú bíróság is elutasította. Az ítélet… Bővebben…

“Kunyhóbontás-tervek”: az ombudsman átgondolt, jogállami megoldást sürget

A közterületi lét nem jelent kibúvót a szabályok betartása alól, de egy jogállamban alapvető jelentőségű a kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalanokkal szembeni hatósági fellépés jogcíme, valamint a végrehajtás módja – emlékeztet az alapvető jogok… Bővebben…

Megkezdődik a romagyilkosságokat túlélő sértettek kárenyhítésének folyamata

 A 2008-2009-es romák ellen elkövetett rasszista indíttatású bűncselekmény-sorozat közvetlen károsultjai kárenyhítése módjának kidolgozására a kormány egy hazai és nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező civil szervezetet kért fel. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület közvetlenül az… Bővebben…

Az ügyfelek érdekeivel ellentétes ma minden politikai listázás – Országbíró Zoltán szerint !

  A statisztikák az ügyfelek érdekeinek csorbulását mutatják a bírósági ügyekben.     Különösen sok a változás az ügyfél hátrányára a büntető eljárásokban, perekben.   Azonban ez a tendencia sem juttathat egyetlen politikust… Bővebben…

Támogatási szerződés – OBH és Magyar Bírói Egyesület között!

z Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesei, dr. Répássy Árpád és dr. Vajas Sándor fogadták a Magyar Bírói Egyesület elnökét, dr. Oltai Judit Zsófiát, a két szervezet közötti támogatási szerződés aláírása végett.   “Az aláírt… Bővebben…

Szükséges az OBH elnöke és az OBT között kialakult vita mielőbbi feloldása.

Szükséges az OBH elnöke és az OBT között kialakult vita mielőbbi feloldása.   Az Igazságügyi Minisztérium következetes álláspontja az, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége a demokratikus jogállam működésének egyik alappillére, amelyet Magyarország Kormánya mindenkor… Bővebben…

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének közleménye

  A magyar közigazgatási bíráskodás rendszerváltozás utáni újraindulását követően szinte azonnal, 1993-ban alakult meg a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (MKBE). Az elmúlt 25 évben a magas szintű szakmai munka elősegítése mellett folyamatosan figyelemmel… Bővebben…

Jogtiprás és hatalmi önkény a végrehajtási eljárásokban

  Falus Zsolt Ferenc az Egyesület elnöke szerint a végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) antiszociális és családellenes rendelkezéseket tartalmaz. Ma már tömegeket érint, hogy a lakóingatlan elárverezését követően a havi jövedelem/nyugdíj… Bővebben…

Nem törvényes az OBT működése

Nem törvényes az OBT működése Az Országos Bírói Tanács (OBT) létszáma 15 fő. A sarkalatos törvény azt is előírja, hogy valamennyi ítélkezési szintről megadott számú tagja van. Jelenleg az OBT nem rendelkezik 15… Bővebben…

Az alapvető jogok biztosa a sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés alá vont személyek alapvető jogainak érvényesítéséről

A sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos jogorvoslat feltételeit az ombudsman tavalyi vizsgálata után módosították ugyan, ám számos garanciális elem továbbra is sérül, és emiatt nem tudnak megfelelően érvényesülni az érintettek alapvető jogai –… Bővebben…